Vereniging De Poldertuin/'t Vissertje

 

 

Aan de rand van het IJsseldorpje Moordrecht, sinds 1 januari 2010 onderdeel van de gemeente Zuidplas, bevinden zich de recreatieparken De Poldertuin en ’t Vissertje. De parken zijn in de jaren zeventig gebouwd en hadden van oorsprong de functie van recreatiepark. Bewoners van vooral Den Haag kochten hier een huisje en toen in de jaren negentig de grondeigenaar vertrok kochten de huiseigenaren hun eigen stukje grond.
Op 7 februari 1994 werd de Vereniging De Poldertuin/’t Vissertje opgericht. Alle eigenaren van de 162 kavels die de parken samen tellen zijn hiervan lid. Gezamenlijk financieren zij het onderhoud van beide parken.

Vrijwel vanaf het ontstaan van de parken is een groot aantal van de huisjes permanent bewoond. Per 31 januari 1993 maakte de gemeente Moordrecht hier deels een einde aan. Wie toen kon aantonen permanent op het park te wonen kreeg een persoonlijke gedoogbeschikking. Zij die na deze datum een huisje op het park verworven en er permanent gingen wonen waren formeel in overtreding. Dat de gemeente Moordrecht hier niet strak op toezag blijkt wel uit het feit dat nu bijna 100 van de 162 woningen zonder vergunning permanent worden bewoond. Dat toont toch wel aan dat van de uitvoering van een stringent handhavingsbeleid geen sprake is geweest.

Het bestuur van de vereniging heeft geprobeerd burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Zuidplas ervan te overtuigen dat aan een recreatiepark in deze vorm, dus zonder recreatievoorzieningen, en in deze omgeving geen behoefte is. Dubbelbestemming (gemengd wonen en recreëren), wat op veel parken in het land al is doorgevoerd, is ook hier de oplossing. Echter, Zuidplas koos voor handhaven zonder serieus naar alternatieven te kijken. Dat kostte de gemeente veel geld en leverde niets op. De bewoners voelden zich opgejaagd en financieel voor het blok gezet.

De coalitie die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd gevormd heeft onderzoek gedaan naar de juridische en financiële consequenties als de gedoogdatum wordt verschoven naar 1 januari 2010. Dit onderzoek heeft op juridische gronden slecht uitgepakt. Met name omdat er overal beren op de weg worden gezien en het de gemeente eenvoudigweg aan visie en durf ontbreekt.

 

 

 

Op de parken heeft u de mogelijkheid 365 dagen per jaar te recreëren.

Permanente bewoning is dus niet toegestaan.

De parken zijn autovrij met parkeerplaatsen bij de toegangen.

Huisdieren zijn toegestaan met inachtneming van de regels.

Openingstijden kantoor: werkdagen (muv woensdag) van 11 tot 13 uur

 

 Vereniging De Poldertuin/'t Vissertje.

info@poldertuin-vissertje.nl

Top